Denna utlysning ska bidra till att tillföra kunskaper från det internationella forskarsamhället till svensk forskning samt att svensk forskning sprids internationellt. Utlysningen ska också bidra till att främja kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare.

Inriktning

Utlysningen är öppen för ansökningar inom Fortes övergripande ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd.

Bidragsformer

Inom denna utlysning finns det tre olika former av bidrag.

Gästforskarbidrag inresande och Gästforskarbidrag utresande

Fortes gästforskarbidrag delas ut i första hand för kortare vistelser för forskningssamarbete, erfarenhetsutbyte och konsultationer.

Syftet är att underlätta kontakter, erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare, att tillföra kunskaper från det internationella forskarsamhället till svensk forskning samt att bidra till att svensk forskning sprids internationellt.

Kostnader som kan bli täckta omfattar lön/arvode inklusive sociala avgifter, utrikes och inrikes resor och boendekostnader.

Bidragsbelopp inresande: Beviljat belopp uppgår till högst 500 000 kr.

Bidragsbelopp utresande: Beviljat belopp uppgår till högst 500 000 kr.

Konferensbidrag

Bidraget ska ge stöd för att genomföra internationella konferenser med svensk organisation som värd. Det kan till exempel avse kostnader för inbjudna huvudtalare (resa, kost och logi), bidrag till deltagande från mindre bemedlade länder och workshops för planering av konferensen.

Bidragsbelopp: Beviljat belopp uppgår till högst 300 000 kr.

Tidsplan

11 april 2019, kl. 14:00: Utlysningen stänger
Maj/juni 2019: Forte fattar beslut om finansiering
1 juli 2019: Projektstart

Mer information

Mer information om utlysningen, behörighetskrav och hur du går tillväga för att ansöka hittar du i de bifogade filerna nedan. Observera att ansökningsformulären i Prisma skiljer sig mellan samtliga bidragsformer, även mellan inresande och utresande gästforskarbidrag. Se instruktioner för respektive bidragsform.