Nu kan forskare i Sverige söka medel i Belmont Forums utlysning: Climate, Environment and Health. Utlysningen riktar sig till internationella och tvärvetenskapliga projekt med medverkande forskare från minst tre av de länder som deltar i utlysningen. Sista dag att skicka in Expression of Interest till Belmont Forum är den 6 maj 2019.

Belmont Forum är ett internationellt samarbete mellan forskningsfinansiärer som stödjer tvärvetenskaplig forskning som ska öka kunskapen om hur vi kan minska och anpassa oss till globala klimat- och miljöförändringar.

Vetenskapsrådet och Forte deltar i den aktuella utlysningen som syftar till att öka beredskapen inom hälsosektorn inför klimatförändringar genom att fokusera på kopplingar mellan klimat, miljö och hälsa. Målet är att fylla kunskapsluckor, öka förståelsen för hälsorisker, förbättra förutsägbarheten och skapa användbara data och innovativa lösningar för att möta hälsoproblem orsakade av klimat- och miljöförändringar.

Belmont Forum stödjer internationella och tvärvetenskapliga projekt med medverkande forskare från minst tre av de länder som deltar i utlysningen. Forskare från Sverige ansöker via Belmont Forums ansökningsportal men ska även registrera sin ansökan hos Forte, via Prisma.

Mer information

Prisma är öppen för ansökningar från de svenska forskare som har skickat in Expression of Interest i Belmont Forums utlysning om Climate, Environment, and Health. Instruktioner för hur du skickar in den svenska delen av ansökan i Prisma samt kriterier för godkännande av godkänd medelsförvaltare hos Forte hittar du i de bifogade filerna nedan.

Läs mer om utlysningen och nationella behörighetskrav på Belmont Forums webbsida för utlysningen Climate, Environment, and Health

Datahanteringsplan

Du behöver ha en datahanteringsplan för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Tidsplan

Sista dag att skicka in Expression of Interest till Belmont Forum: 6 maj 2019, 16:00 GMT
Sista dag att skicka in ansökan för den svenska delen av projektet till Forte: 9 maj 2019, kl. 14:00 CEST