Nordforsk öppnar en utlysning inom forskningsprogrammet Sustainable Urban Development and Smart Cities. Utlysningen har en budget på 50 miljoner NOK och sista ansökningsdag är 4 juni 2019.

Utlysningen avser att stödja fyra forskningsprojekt med 12,5 miljoner norska kronor och med en varaktighet på upp till 4 år.

NordForsk, Finlands Akademi, Formas, Forte, Energimyndigheten och Norges forskningsråd är finansierande organisationer för forskningsprogrammet Sustainable Urban Development and Smart Cities.

Syftet med programmet är att främja samarbetet mellan olika kunskapsgemenskaper i de nordiska länderna för att ta vara på möjligheter och möta utmaningar vad gäller hållbar stadsutveckling och smarta städer.

Mer om utlysningen

Läs mer om utlysningen på Nordforsks webbplats.

Fullständig information om utlysningen samt instruktioner för att ansöka hittar du här.