Nu öppnar NordForsk en utlysning om migration och integration. Forte är, tillsammans med andra forskningsfinansiärer i Norge, Estland och Litauen, medfinansiär i utlysningen. Totalt avsätts omkring 62 miljoner norska kronor för åren 2025-2029.

Inriktning

Migration och integration är komplexa och ständigt föränderliga fenomen som kräver fortsatt forskning för att förstå och effektivt hantera de utmaningar och möjligheter som uppstår till följd av ökad migration. Med en bättre förståelse för de faktorer som påverkar integrationsprocessen kan beslutsfattare och yrkesverksamma utveckla effektivare strategier för bättre integrationsmöjligheter i samhället.

Utlysningens teman:

  • Integrationsprocesser och -mönster
  • Social sammanhållning och ojämlikhet
  • Politik och styrning av migration och integration

Läs mer om utlysningens inriktning hos NordForsk (på engelska) » 

Om bidraget

I denna utlysning kan du söka medel för projektbidrag. Maximalt belopp som kan sökas är 10,4 miljoner norska kronor. Projekttiden är tre eller fyra år, under åren 2025-2029.

Forskningsprojekten ska omfatta partners från forskningsutförande organisationer i minst tre nordiska länder, eller två nordiska länder och Litauen och/eller Estland. Observera att en forskningsinstitution i Norge och/eller Sverige måste ingå i projektkonsortiet. Värdinstitutionen (projektledaren) måste vara baserad vid en forskningsutförande organisation i Sverige, Norge, Estland eller Litauen.

Läs mer om behörighet i denna utlysning hos NordForsk (på engelska) »

Tidsplan

Utlysningen öppnar: 13 februari 2024
Utlysningen stänger: 14 maj 2024
Beslut: höst 2024
Projektstart: vår 2025