Denna utlysning gäller steg 2 i utlysningen Förbättra välbefinnande för framtiden 2023. Utlysningen är öppen för dig vars projektskiss accepterades i steg 1 av ansökningsprocessen. Bakom utlysningen står NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe) i samarbete med CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe).

Har du fått en inbjudan från CHANSE att skicka in en fullständig ansökan? Då är det nu dags att registrera ansökan hos CHANSE.

Trots att vi idag har stor kunskap om hur vi ska göra för att må bra verkar inte välbefinnandet öka i befolkningen. I turbulenta och osäkra tider med bland annat krig, inflation och klimatförändringar ökar istället förekomsten av psykiska hälsoproblem. Psykiska utmaningar är idag en av de främsta orsakerna till funktionsnedsättning, nedsatt arbetsförmåga, social försämring och ofrivillig ensamhet samt nedsatt livskvalitet och för tidig dödlighet, vilket – förutom att det får allvarliga konsekvenser för individer – leder till höga samhällskostnader.

Syftet med utlysningen är att förbättra välbefinnande för framtiden och att göra dessa förbättringar hållbara för alla grupper i befolkningen. Vad ligger till grund för välbefinnande? Hur utvecklas välbefinnande över tid? Ett särskilt fokus för utlysningen är att förstå välbefinnande i specifika undergrupper, t.ex. barn, migranter och minoritetsgrupper.

Transnationellt samarbete

Endast transnationella projekt på 24-36 månader kommer att finansieras. Utlysningen riktar sig till forskarkonsortium som består av 4–6 forskare från minst 4 länder.

Forte och Vetenskapsrådet finansierar svenska deltagare inom utlysningen. De svenska sökande i ett konsortium kan ansöka om maximalt 2 miljoner SEK per år (maxbeloppet gäller oavsett hur många svenska forskare som deltar i konsortiet). Sökt totalbelopp kan inte ändras mellan steg 1 och steg 2.

Fullständig ansökan måste registreras både via utlysningsportal EPSS hos CHANSE och via Prisma hos Forte.

Forskningsämnen i utlysningen

Ansökningar ska beröra något eller gärna flera av följande områden som beskrivs utförligare i utlysningstexten på CHANSE:s webbsida:

  • Kriser, utmaningar och välbefinnande
  • Miljöutmaningar och välbefinnande
  • Välbefinnande och mental hälsa
  • Välbefinnande, ekonomi och politik

Informationsmöte 2 februari

2 februari, kl 13.30-15.00 ordnar CHANSE och NORFACE ett digitalt informationsmöte för deltagare i steg 2 av denna utlysning. Mötet är kostnadsfritt men kräver anmälan. Läs mer och anmäl dig hos CHANSE »

Tidsplan

Ansökan görs hos CHANSE, via utlysningsportalen Electronic Proposal Submission System (EPSS). Svenska sökande måste efter inlämnad fullständig ansökan i EPSS även registrera den i Prisma. OBS – det kan tidigast göras några dagar efter att utlysningen i EPSS har stängt.

16 januari 2024: utlysningen öppnar i EPSS för registrering av fullständig ansökan, steg 2
26 mars 2024: sista dagen för inlämning av fullständig ansökan i EPSS
28 mars 2024: utlysningen öppnar i Prisma för registrering av fullständig ansökan
9 april 2024: sista dagen för registrering av ansökan i Prisma
Oktober/november 2024: preliminärt bidragsbeslut
December 2024/mars 2025: preliminär projektstart