Fortes utlysning av etableringsbidrag ska bidra till ökad kunskap inom Fortes områden hälsa, arbetsliv och välfärd. Totalt avsätts omkring 90 miljoner kronor för åren 2025–2027.

Om utlysningen

Bakgrund och syfte

Den årliga utlysningen av etableringsbidrag syftar till att stödja kompetens- och karriärutveckling för juniora forskare samt att främja forskarmobilitet. Etableringsbidraget ska bidra till att främja etablering och självständighet inom forskningen genom att ge juniora forskare möjligheten att driva ett eget avgränsat projekt. Forskaren formulerar sina forskningsfrågor fritt inom Fortes områden.

Inriktning

Utlysningen är öppen för ansökningar inom Fortes övergripande områden: hälsa, arbetsliv och välfärd. Den forskning som stöds ska vara av hög vetenskaplig kvalitet och ha god potential att bidra till nytta i samhället på kort eller lång sikt. För närmare information om den forskning vi finansierar och inte finansierar, se sidan Beredningsgrupper i den årliga utlysningen av etableringsbidrag.

Om bidraget

Inom denna utlysning finns det en bidragsform att söka: etableringsbidrag. Du som är forskare i början av din karriär kan ansöka om etableringsbidrag för att driva ett eget forskningsprojekt på upp till tre år.

Projektet kan genomföras vid en svensk organisation eller lärosäte, eller hos en organisation i ett annat land. Observera dock att du oavsett måste vara anställd hos den organisation i Sverige som är medelsförvaltare för bidraget.

Den tilltänkta projektledaren ska ha en aktivitetsgrad i projektet på minst 50 procent av heltid. Projektledaren ska också avlönas i samma omfattning som aktivitetsgraden.

Bidragsbelopp

Maximalt belopp som kan sökas är 3,75 miljoner kronor för treåriga projekt och 2,5 miljoner kronor för tvååriga projekt. Observera att maxbeloppet inkluderar så kallade indirekta kostnader (OH).

Behörighet

Bidraget kan sökas upp till tre år efter att du avlagt din doktorsexamen. Du är behörig att söka etableringsbidrag i den här utlysningen om du har avlagt doktorsexamen någon gång under perioden 2021-03-21 och 2024-03-21.

Ytterligare villkor för att ansöka beskrivs i dokumentet ”Information om utlysningen” och på sidan Vem kan söka bidrag?

Tidsplan

Utlysningen öppnar: 23 januari 2024, klockan 10:00
Utlysningen stänger: 21 mars 2024, klockan 14:00
Beslut om finansiering: 22 oktober 2024
Beslut publiceras: 23 oktober 2024
Projektstart: 1 januari 2025