NordForsk utlyser medel för forsknings- och innovationsprojekt om digitalisering av den offentliga sektorn. Utlysningen har en budget på 7,4 miljoner EUR. Sista dag för ansökningar är den 16 januari 2020.

Utlysningens övergripande mål är att kombinera och integrera evidensbaserade digitala innovationsinsatser med forskning om relaterade effekter på samhället och slutanvändarna.

Den nordiska regionen är högpresterande och digitalt mogen när det handlar om den offentliga sektorn. Men det finns en stark politisk önskan om att förbättra effektiviteten och styrningen av offentliga tjänster genom ökad digitalisering. Det inkluderar aspekter som offentlig infrastruktur, tjänstedesign, tjänsteutveckling och leveranser, automatisering av tjänster och självaktivering etc.

Finansiering

Utlysningen har en totalbudget på 7,4 miljoner EUR och NordForsk hoppas att kunna finansiera upp till 10 projekt. Det maximala bidragsbeloppet per projekt är 1 million EUR.

Forsknings- och innovationsprogrammet för digitalisering av den offentliga sektorn är ett samarbete mellan Norges Forskningsråd, Finlands Akademi, Forte, Innovationsfonden Danmark, Estlands forskningsråd, Lettlands ministerium för utbildning och forskning, The Economic and Social Research Council (part of UK Research and Innovation) och NordForsk.

Ansökan

Sista dag för ansökningar är den 16 januari 2020. Ansökan sker genom NordForsks ansökningsportal.

Läs hela utlysningstexten och ansök