Genom den här utlysningen kan du ansöka om att delta i sommarskolan Summer Program in Aging (SPA 2020) som anordnas i Ontario, Kanada den 7–12 juni. Inriktningen för SPA 2020 är longitudinella studier om åldrande. För antagna deltagare står Forte för kostnader för sommarskola, resa och boende.

Syftet med sommarskolan SPA 2020 är att ge doktorander och postdoktorer som är intresserade av longitudinella studier om åldrande en avancerad utbildning som korsar discipliner, institutioner och geografi. Sommarskolan möjliggör också nätverkande och karriärutveckling för juniora forskare. Sommarskolan hålls på engelska. Inriktningen för SPA 2020 är ”longitudinella studier om åldrande”. Mer information om utbildningens innehåll finns i dokumentet ”Mer information om utlysningen och instruktioner för ansökan”, som finns bifogat på denna sida.

Forte har möjlighet att utlysa plats för fyra deltagare i sommarskolan. För de deltagare som blir antagna kommer Forte att stå för kostnaderna för sommarskola, resa och boende.

Tid och plats

SPA 2020 arrangeras 7–12 juni 2020, på Hockley Valley Resort, ungefär en timme norr om Toronto, Kanada.

Vem kan söka?

Sökande ska vara doktorand eller postdok och bedriva forskning med relevans för temat på SPA 2020: longitudinella studier om åldrande. Även doktorander som inte ännu är registrerade kan komma ifråga i mån av plats, förutsatt att sommarprogrammets inriktning är av hög relevans för ett planerat doktorandprojekt. Forskningen ska också ligga inom Fortes ansvarsområden hälsa, arbetsliv och välfärd.