Med anledning av coronakrisen deltar Forte i Formas akututlysning för 2020. Utlysningen ska ge möjlighet att samla in forskningsmaterial av akut karaktär för att säkerställa framtida tillgänglighet för forskning. Forskare inom Fortes områden kan ansöka om medel för datainsamling med koppling till coronapandemin.

I akututlysningen 2020 välkomnar Formas ansökningar för att hantera ett akut behov av att säkerställa framtida tillgänglighet av forskningsdata av olika slag, och i synnerhet datainsamlingsbehov kopplade till coronapandemin.

Forte har inlett ett samarbete med Formas för att också forskare inom Fortes områden hälsa, arbetsliv och välfärd ska kunna ansöka om medel för datainsamlingar som behöver göras nu. Forte stödjer endast projekt med koppling till coronapandemin. I ansökan behöver sökande visa att det finns ett akut behov av att säkerställa framtida tillgänglighet av data eller annat forskningsmaterial vilket uppkommit på grund av corona/Covid-19.

Formas ansvarar för den formella hanteringen av samtliga ansökningar inom Akututlysningen 2020, men Forte ansvarar för bedömning och finansiering av ansökningar som faller inom Fortes ansvarsområden.

För att kunna ansöka i Akututlysningen 2020 måste du inneha doktorsexamen. Ansökan får inkludera rimliga kostnader för att hantera det akuta behovet. Medel kan sökas löpande och för högst ett år.