Resultaten av offentligt finansierad forskning ska vara tillgängliga för alla. Därför ställer Forte krav på att de forskare vi finansierar ska publicera sina resultat med open access. Vi är också anslutna till databasen SweCRIS för att kunna offentliggöra den forskning vi finansierar.

Open access – forskning tillgänglig för alla

Open access är ett begrepp som innebär att vetenskapliga resultat görs öppet tillgängliga på internet. Sedan 2012 har Forte en policy för open access, som reviderades i februari 2017. I policyn ingår krav på att de forskare vi finansierar ska göra sina resultat fritt tillgängliga på internet. Forskare som har fått bidrag av Forte ska publicera sina resultat med open access.

Mer om Open Access på Kungliga bibliotekets webbplats

Fortes policy för publicering med öppen tillgång »

SweCRIS – en databas över bidragsfinansierad forskning

Forte publicerar information om alla våra beviljade projektbidrag i databasen SweCRIS (Swedish Current Research Information System). Det är en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som drivs av Vetenskapsrådet.

Vi är anslutna till SweCRIS för att svensk forskning ska kunna offentliggöras och kommuniceras. Till SweCRIS överför vi information om utlysningen, uppgifter om projektet och medverkande forskare, samt information om beslut som tagits om ansökan. Det kan till exempel handla om bidragsperioden och det beviljade beloppet.

Hantering av personuppgifter i SweCRIS

Personuppgifter om medverkande forskare publiceras aldrig offentligt i SweCRIS. Att publicera information om ditt bidrag i SweCRIS är frivilligt. Kontakta Forte om du inte vill att dina uppgifter ska överföras till databasen. Information som finns registrerad i SweCRIS kan komma att lämnas ut till den högskola eller det universitet som är medelsförvaltare för bidraget.

Du som finns registrerad i SweCRIS har rätt att begära ut registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig. Kontakta swecris@forskning.se om du vill veta mer.

Här kan du läsa mer om SweCRIS:

SweCRIS webbplats

Personuppgiftshantering i SweCRIS