Fortes strategiska agenda för 2015–2018 ger riktningen för Fortes arbete under den aktuella perioden. Agendan omfattar åtta strategier som ska hjälpa oss att uppnå vår vision.

Denna strategi omfattar myndighetens verksamhet inom:

  • Forskning och utveckling
  • Samverkan och kommunikation om forskning och dess resultat
  • Effektiva och rättssäkra processer och system

Det är vår förhoppning att den strategiska agendan ska vara intressant för alla som på ett eller annat sätt berörs av Fortes forskning och dess resultat.