En strategisk agenda för 2015 – 2018 har beslutats av Fortes styrelse.

Denna strategi omfattar myndighetens verksamhet inom:

  • Forskning och utveckling
  • Samverkan och kommunikation om forskning och dess resultat
  • Effektiva och rättssäkra processer och system