Skolan är den vanligaste platsen för unga att utsättas för brott. Men tas brotten på tillräckligt allvar? I detta nummer av Forte Magasin belyser vi frågan om våld och trakasserier i skolan.

Forte Magasin är ett forskningsmagasin med populärvetenskaplig läsning om den forskning vi finansierar. I det här numret av Forte Magasin lyfter vi särskilt frågan om våld och trakasserier i skolan, genom att berätta om forskning som just nu pågår och ge röst åt såväl skola, elever och andra aktörer.

Forte Magasin ger också en inblick i andra angelägna forskningsprojekt och aktuella samhällsfrågor. I det här numret kan du till exempel läsa om den nya spelmarknaden, gigekonomins för- och nackdelar och hur yoga kan förbättra välmåendet hos äldre personer.

Prenumerera på Forte Magasin

Forte Magasin ges ut i två nummer per år – ett på våren och ett på hösten. Som prenumerant av Forte Magasin får du varje nummer direkt hem i brevlådan så snart det har lanserats. Att bli prenumerant är helt kostnadsfritt.

Bli prenumerant »

Beställ som lösnummer

Om du endast vill beställa det här numret av Forte Magasin fyller du i formuläret nedan.