I den här kunskapsöversikten sammanfattas forskning kring spädbarns tidiga utveckling kopplat till tänkandets processer (kognition) och relationen till omvårdnadspersoner (anknytning). Översikten ger också exempel på kunskap som kan vara till stöd för föräldrar, professionella och samhällsinstanser som ska stötta spädbarnsfamiljer, men också vilka kunskapsbehov som finns.

Redan de första tusen dagarna i livet är av stor betydelse för spädbarns hälsa och fortsatta utveckling. Lyhörd omvårdnad, socialt samspel och möjlighet till aktivt utforskande lägger grunden för både tänkandet och känslolivet. Men också omgivningens bemötande är avgörande.

I Forskning i korthet #11 – Spädbarns utveckling och behov av en trygg bas  sammanfattas kunskapsläget kring spädbarns tidiga utveckling kopplat till tänkandets processer och relationen till omvårdnadspersoner. Författarna ger exempel på vilken kunskap som kan vara till stöd för föräldrar, professionella och samhällsinstanser som ska stötta spädbarnsfamiljer, men också vilka kunskapsbehov som finns för framtida forskning.

Film från lanseringen

Kunskapsöversikten Spädbarns utveckling och behov av en trygg bas lanserades i samband med ett frukostseminarium i oktober 2018. Under seminariet medverkade bland annat rapportens författare Anna Sarkadi, professor i socialmedicin vid Uppsala universitet.