Sedan början av 1990-talet märks en ökande segregation i många regioner i landet. Den segregation vi ser är dubbel, både inkomstmässig och etnisk. Det finns en stor mängd kunskap om segregation, men fortfarande återstår många frågetecken att räta ut.

Mer kunskap behövs om de mekanismer genom vilka segregation uppstår, vilka effekter som följer av dess olika former och vilka erfarenheter det finns av att bryta utveckling mot segregation. Begreppet segregation förekommer ofta i medier och i politisk retorik, men kan innefatta olika saker och beskrivas på olika sätt.

I denna Forskning i korthet vill vi beskriva olika sätt att närma sig begreppet segregation, diskutera mekanismer för segregation, och visa på metoder för att mäta och analysera olika former av segregation.

Översikten om segregation finns även i en engelsk översättning. Läs eller ladda ner den här.