Att använda dopningspreparat betraktas i dag som ett växande folkhälsoproblem i många västerländska länder. För många kan det vara frestande att på ett lättare och snabbare sätt få ”superkroppen”. I den här kunskapsöversikten redogör vi för vad aktuell forskning visar när det gäller fitnessdopning och gymkultur.

Gymkulturen är i dag inte längre en subkulturell, maskulint kodad företeelse som det var på 1970-talet. Istället har det kommit att bli en global mångmiljardindustri med ett starkt fokus på kroppen och dess utseende. Trots ett ideal av en hälsosam livsstil används dopingpreparat.

Forskning visar att användning av dopning resulterar i allvarliga fysiska och psykiska hälsoproblem så som ökad irritabilitet, depression, leverskador och håravfall.

I Forskning i korthet #13, Fitnessdopning och gymkultur, redogör författarna för kunskapsläget om ämnet kopplat till den nya gymkulturen, hälsa och genus. Kunskapsöversikten lyfter också vilka kunskapsluckor som finns.