I Sverige lider runt 150 000 personer över 65 år av depression. Förekomsten av ångestsyndrom i samma åldersgrupp brukar anges till mellan 6 och 12 procent. Men inom psykiatriforskningen och vården är psykiskt sjuka äldre ofta en bortglömd grupp.

Befolkningen i Sverige blir allt äldre. Snart kommer var fjärde person i Sverige vara över 65 år. Depression och ångesttillstånd är vanliga i alla åldersgrupper. De har dock fått mindre uppmärksamhet än demenssjukdomar inom forskningen om äldre. Även inom psykiatriforskningen har äldre negligerats. Inom vården är psykiskt sjuka äldre också en bortglömd grupp, och omhändertagandet varierar betydligt mellan olika delar av landet. Detta trots att depression är vanligare än demenssjukdomar bland äldre och leder till många svåra konsekvenser.

Psykosociala och farmakologiska behandlingsmodeller har framförallt studerats i yngre åldersgrupper och resultaten har sedan applicerats på den äldre befolkningsgruppen. Det finns därför ett stort behov av preventions- och behandlingsstudier på äldre personer. Ett än viktigare mål är att förbättra kunskapen om depression hos befolkningen i stort, så att fler personer med depression kan få adekvat behandling.

Denna Forskning i korthet ger en kort överblick av kunskapsläget inom området ångest och depression hos äldre.