Frågor kring cannabis hälsoeffekter och skadeverkningar är mycket omdebatterade såväl i Sverige som internationellt. Ofta präglas debatten av en polariserad retorik. Den här kunskapsöversikten redogör för vad aktuell forskning visar när det gäller cannabis och hälsa, cannabis och sociala förhållanden samt cannabis som medicin.

I dag är cannabis en av världens mest använda droger. Enligt Folkhälsomyndigheten uppskattas 12 procent i åldersgruppen 16-84 år i Sverige ha rökt cannabis någon gång i livet. Användande av cannabis ökar risken för sjukdom i luftvägarna, trafikolyckor och lägre födelsevikt hos barn. Framför allt påverkar cannabis psykiska funktioner och bruket kan leda till nedsatt kognitiv funktion, det vill säga tankeförmåga och koordination.

I Forskning i korthet #12 – Cannabis: harmlös rekreation eller farlig drog? sammanfattas det aktuella kunskapsläget om cannabis med koppling till hälsa, sociala förhållanden och medicinsk användning. Översikten redogör också för vilka kunskapsbehov som finns.

Denna kunskapsöversikt finns även tillgänglig i en engelsk version. Läs eller ladda ner den engelska versionen »

Film från lanseringen

Kunskapsöversikten Cannabis: harmlös rekreation eller farlig drog? lanserades i samband med ett frukostseminarium i oktober 2018. Under seminariet medverkade bland annat rapportens författare Anna-Karin Danielsson, forskare vid Karolinska Institutet och Peter Allebeck, professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet.