Den 26 maj öppnar tvåstegsutlysningen Förbättra välbefinnande för framtiden 2023 för internationella forskningsprojekt. Bakom utlysningen står NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe) i samarbete med CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe).

Psykiska problem är idag en av de främsta orsakerna till funktionsnedsättning, nedsatt arbetsförmåga, social försämring, nedsatt livskvalitet och för tidig dödlighet, vilket – förutom att det får allvarliga konsekvenser för individer – leder till höga samhällskostnader.

Syftet med utlysningen är att förbättra välbefinnande för framtiden och att göra dessa förbättringar hållbara för alla grupper i befolkningen. Vad ligger till grund för välbefinnande? Hur utvecklas välbefinnande över tid? Ett särskilt fokus för utlysningen är att förstå välbefinnande i specifika undergrupper, t.ex. barn, migranter och minoritetsgrupper.

Utlysningen kommer att fokusera på följande inriktningar:

  • Kriser, utmaningar och välbefinnande
  • Miljöutmaningar och välbefinnande
  • Välbefinnande och mental hälsa
  • Välbefinnande, ekonomi och politik

Utlysningen riktar sig till forskargrupper som består av 4-6 forskare från minst 4 länder. Svenskt deltagande möjliggörs genom ett samarbete mellan Forte och Vetenskapsrådet.

Tidsplan

Ansökan görs hos CHANSE, via utlysningsportalen Electronic Proposal Submission System (EPSS). Svenska sökande måste efter inlämnad projektskiss/fullständig ansökan i EPSS även registrera den i Prisma. OBS – det kan tidigast göras några dagar efter att utlysningen i EPSS har stängt.

26 maj 2023: utlysningen öppnar i EPSS för registrering av projektskiss, steg 1
21 september 2023: sista dagen för inlämning av projektskiss i EPSS
26 september 2023: utlysningen öppnar i Prisma för registrering av projektskiss
5 oktober 2023: sista dag för registrering av projektskiss i Prisma
Mitten av januari 2024: utlysningen öppnar i EPSS för registrering av fullständig ansökan, steg 2
26 mars 2024: sista dagen för inlämning av fullständig ansökan i EPSS
28 mars 2024: utlysningen öppnar i Prisma för registrering av slutlig ansökan
9 april 2024: sista dagen för registrering av ansökan i Prisma
Oktober/november 2024: preliminärt bidragsbeslut
December 2024/januari 2025: preliminär projektstart