15 juni öppnar Fortes utlysning av gästforskarbidrag. Utlysningen ska bidra till utveckling och lärande, och tillföra kunskap från det internationella forskarsamhället till svensk forskning inom Fortes områden.

Inriktning och syfte

Utlysningen är öppen för ansökningar inom Fortes övergripande ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd.

Syftet med gästforskarbidraget är att stimulera internationella kontakter, utveckla enskilda forskares kompetens och främja svensk forsknings internationella förankring och relevans. Särskild tonvikt läggs på att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan forskare som är aktiva inom Fortes områden.

Om bidraget

Inom denna utlysning finns det möjlighet att ansöka om bidrag för såväl inresande som utresande gästforskare. Vistelsen bör vara minst en månad och högst sex månader men projekttiden kan vara upp till ett år. Beloppsnivån som går att söka är maximalt 500 000 kronor.

Bidraget avser i första hand kortare vistelser för forskningssamarbete, erfarenhetsutbyte och lärande. Det ska framgå av ansökan på vilket sätt det sökta bidraget stärker den forskning eller forskningsmiljö som ansökan gäller.

Gästforskarbidrag inresande

Inresande gästforskare gäller forskare, verksamma vid en forskningsinstitution utanför Sverige, som ska besöka en svensk forskningsinstitution.

Gästforskarbidrag för inresande forskare söks av den svenska värdinstitutionen och den person där som har huvudansvaret för gästforskarens vistelse i Sverige. Den personen företräder gästforskaren i alla kontakter med Forte.

Gästforskarbidrag utresande

Utresande gästforskare gäller forskare verksamma vid en svensk forskningsinstitution som ska besöka en forskningsinstitution i ett annat land. Gästforskaren är själv huvudsökande och företräder sig själv i alla kontakter med Forte.

Tidsplan

  • Utlysningen öppnar: 15 juni 2023
  • Utlysningen stänger: 31 augusti 2023
  • Beslut: oktober 2023
  • Projektstart: december 2023

Mer information om utlysningen och ansökan kommer att publiceras när utlysningen öppnar.