Utlysningen Transforming Health and Care Systems, Joint Transnational Call 2023 (THCS JTC2023) för framtidens vårdsystem är den första transnationella utlysningen inom det europeiska partnerskapet Transforming Health and Care Systems (THCS).

Läkare visar något för patient på en surfplatta

Nu öppnar den första europeiska utlysningen inom partnerskapet Transforming Health and Care Systems (THCS) som fokuserar på framtidens vårdsystem. Utlysningen är ett samarbete mellan 21 länder och Europeiska kommissionen. Varje land finansierar sina egna aktörer i de internationella konsortierna. Svenskt deltagande möjliggörs genom ett samarbete mellan Forte och Vinnova.

THCS är ett partnerskap inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa. Syftet är att samordna och optimera forsknings- och innovationsinsatser i Europa. THCS mål är förbättrade vård- och omsorgssystem i Europa och därmed bättre vård och omsorg för alla medborgare.

Informationsmöte

Torsdagen den 16 mars kl. 13 arrangerades ett digitalt informationsmöte om utlysningen. Se den inspelade sändningen i efterhand

Om utlysningen

Syftet med utlysningen är att fylla kunskapsluckor och stödja genomförandet av innovativa lösningar som ska bidra till att bättre organisera framtidens hälso- och omvårdssystem, med fokus på förebyggande och individanpassad vård och särskilt främja en bättre integrering och kontinuitet i vården, inklusive vård på distans när så är önskvärt/möjligt.

Bidragsform: Utlysningen består av projektbidrag, som kan löpa mellan 12 och 36 månader.

Budget: För denna utlysning har Forte en budget på cirka 15 miljoner SEK.

Tidsplan

Utlysningen öppnar: 16 mars 2023
Informationsmöte: 16 mars 2023
Deadline för intresseanmälan: 23 maj 2023
Utlysningen stänger: 13 juni 2023
Beslut: oktober 2023
Projektstart: preliminärt december 2023

Ansökningar skickas in till THCS egen portal. En kort intresseanmälan måste även lämnas in via portalen senast den 23 maj. Ansökningar med svensk huvudsökande ska även skicka in sin ansökan till antingen Forte eller Vinnova enligt instruktioner som ges senare.
All information om hur man söker och vad som finansieras finns på den internationella hemsidan