Forte har som första svensk forskningsfinansiär skrivit under handlingsplanen Diamond Action Plan. Planen är en av flera pusselbitar i utvecklingen mot öppen tillgång på vetenskapliga artiklar, böcker och tidskrifter, och har hittills undertecknats av över tvåhundra signatärer i hela världen.

Bakom handlingsplanen Diamond Action Plan (DAP) står organisationerna Science Europe, cOAlition S, OPERAS och det franska forskningsrådet ANR. Hittills har 125 organisationer och 145 forskare skrivit under planen. Nu signerar även Forte, som första svensk forskningsfinansiär, handlingsplanen.

Porträttfoto på Andreas Björke, forskningssekreterare
Andreas Björke, forskningssekreterare

– DAP erbjuder ett ramverk för att anpassa, vidareutveckla och utöka ett hållbart system för så kallade diamanttidsskrifter – det vill säga vetenskapliga tidskrifter där såväl publicering som läsning är gratis för forskare och för användare av forskning, säger Andreas Björke, forskningssekreterare på Forte. Planens främsta syfte är att diamanttidskrifterna ska kunna få gemensamma principer, riktlinjer och kvalitetsnormer.

Med akademiskt ägda tidskrifter i fokus syftar planen till att öka tilliten till kvalitet samt minska de brister som finns i vårt rådande publiceringssystem. Det kan exempelvis handla om att bygga upp gemensamma principer för metadata för att göra forskningens resultat lättare att hitta och följa.

I planen identifieras fyra områden där arbetet framåt för att stödja så kallade diamanttidskrifter behöver fokuseras. Det handlar om:

  1. Effektivitet
  2. Kvalitetsstandarder
  3. Kapacitetsbyggnad
  4. Hållbarhet

Principen för öppet tillgänglig forskning är något Forte redan stödjer i andra sammanhang, och denna plan går i linje med det svenska EU-ordförandeskapets arbete med öppen tillgång.

– Som forskningsfinansiär är vi måna om att de resultat som kommer av den skattefinansierade forskningen också når ut till användare både innanför och utanför akademin. Nu ser vi fram emot att fortsätta arbetet mot en större öppenhet inom forskningen tillsammans med andra aktörer i Sverige och internationellt, avslutar Andreas Björke.

Ladda ner handlingsplanen via hemsidan scienceeurope.org