Sedan 2018 stöttar Forte implementeringen av initiativet Plan S för öppen tillgång till forskningspublikationer. Bakom initiativet står den internationella sammanslutningen; cOAlition S, som nu har öppnat en enkät där forskare bjuds in att svara på hur det fungerar att publicera enligt principerna i Plan S.

Forte stödjer implementeringen av Plan S för öppen tillgång till forskningspublikationer. Bakom Plan S står cOAlition S som är en internationell sammanslutning för forskningsfinansiärer.

Som ett första steg i uppföljningen av arbetet ställer nu cOAlition S frågor kring effekter på publiceringsmönster och eventuell påverkan på akademisk meritering. Enkäten är anonym och data ska användas för att utveckla stöd för forskare i deras publiceringsarbete.

Forte är angelägna om att forskare med stöd från oss ges möjlighet att besvara enkäten.

Till cOAlition S hemsida

Besvara enkäten hos cOAlition S