Ökande ojämlikhet, sociala spänningar, digitalisering och demografiska förändringar. Forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd är avgörande för att möta dessa utmaningar och bygga en robust grund för ett socialt hållbart samhälle, framhåller Forte i en debattartikel i tidningen Curie.

Många samhällsproblem är i grunden inte nya, och framtidens utmaningar är redan i dag i hög grad kända. Men eftersom sociala sammanhang, teknologi och värderingar ständigt förändras så förändras också de sociala problemen i sig och lösningarna på dem. Forskningen inom Fortes områden hälsa, arbetsliv och välfärdbehöver därför både behålla fokus på centrala utmaningar och utvecklas i takt med dem.

För att möta dessa behov föreslår Forte ett antal forskningssatsningar till regeringens kommande forskningsproposition. Läs mer om förslagen i debattartikeln.

Läs debattartikeln i sin helhet i Curie »