Totalt inkom 843 ansökningar i Fortes årliga utlysning av projektbidrag 2023. Nu arbetar omkring 100 experter i elva beredningsgrupper med att bedöma och prioritera ansökningarna. Fortes samordnande forskningssekreterare Sofie Wallerström förklarar hur processen går till.

Sofie Wallerström, samordnare för den årliga utlysningen av projektbidrag

Den 28 februari stängde Fortes årliga utlysning av projektbidrag för 2023. Utlysningen har en budget på 331 miljoner kronor över tre år. Nu pågår beredningsprocessen för att bedöma vilka ansökningar som ska tilldelas finansiering.

Men vad händer egentligen med din ansökan efter att den registrerats i Prisma? Vår forskningssekreterare Sofie Wallerström, som samordnar arbetet med den årliga utlysningen av projektbidrag, förklarar.

Så handläggs din ansökan

1. Kontroll av formella krav

Vi kontrollerar först att din ansökan faller inom Fortes ansvarsområden och uppfyller kraven för utlysningen. Totalt är vi 16 forskningssekreterare, forskningshandläggare och forskningsadministratörer som är inblandade i arbetet. Om din ansökan inte uppfyller kraven blir den avslagen. Övriga ansökningar skickas vidare till Fortes beredningsgrupper för bedömning. Av de 843 ansökningar som inkom i denna utlysning har 836 skickats vidare för bedömning.

2. Bedömning av ansökningar

De godkända ansökningarna fördelas mellan Fortes olika beredningsgrupper utifrån den inriktning som sökande har angett. I undantagsfall kan ansökningar omfördelas. Grupperna består av nordiska forskare och samhällsrepresentanter med bred kompetens inom de områden som gruppen handlägger.

Denna utlysning är årligen återkommande och många av ledamöterna i beredningsgrupperna har tidigare erfarenhet av att granska ansökningar för Forte. För varje beredningsgrupp finns en ansvarig forskningssekreterare på Forte som håller ihop arbetet och ger stöd till ordförande och ledamöter.

Bedömningen av ansökningar inom den årliga utlysningen av projektbidrag sker i två etapper. Varje ledamot läser och bedömer ansökningar i sin beredningsgrupp. Beredningsgrupperna möts sedan vid två tillfällen för att diskutera och prioritera ansökningarna inom gruppen. Det första beredningsgruppsmötet sker under våren. I augusti/september möts grupperna igen för att ta fram ett förslag till beslut.

Se alla beredningsgrupper i den årliga utlysningen av projektbidrag »

3. Beslut

I oktober fattar Fortes styrelse beslut om vilka ansökningar som ska beviljas finansiering. Du som har ansökt blir meddelad om beslutet via Prisma.