Läs en sammanfattning från konferensen »

Det svenska samhället har mildrat många effekter av pandemins framfart. I flera fall har förstärkningar och tillfälliga lösningar behövts. Påfrestningarna har även satt ljuset på bristfälliga områden. Nu byts dessutom en kris mot en annan, i form av krig och osäkert politiskt världsläge. Hur kan vi rusta vår välfärd för att vara hållbar på lång sikt i tider av snabba och omvälvande samhällsförändringar?

Den 3 maj 09:00-12:00 bjuder vi in till ett digitalt Forte Talks för att tillsammans med forskare, praktiker och beslutsfattare diskutera hur vi kan möta viktiga samhällsbehov med kunskap.

Program och talare

Bland talarna fanns bland andra Maja Fjaestad, statssekreterare på Socialdepartementet, Magnus Jägerskog, generalsekreterare för Bris, Anna Nergårdh, utredare och expert inom vårdens organisering och Karin Tegmark Wisell, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten.

Forskningen inom Fortes områden hälsa, arbetsliv och välfärd har stor betydelse för hur vi tillsammans bygger ett starkt och jämlikt samhälle.

15 kunniga talare

Vi på Forte är mycket glada över årets talare på Forte Talks. Tillsammans spänner deras erfarenheter över många områden som kan ge en heltäckande bild av välfärden i dag och viktiga vägval för ett socialt hållbart samhälle.

 • Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid Kungliga Tekniska högskolan
 • Maja Fjaestad, statssekreterare på Socialdepartementet
 • Karin Tegmark Wisell, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten
 • Samuel Engblom, statssekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
 • Magnus Jägerskog, generalsekreterare för Bris
 • Sanna Detlefsen, direktor vid Stadsmissionen Östergötland
 • Nicklas Mårtensson, generalsekreterare på Funktionsrätt Sverige
 • Jenny Berg Nilson, chef för Fryshuset i Malmö
 • Ann-Marie Wennberg Larkö, professor och sjukhusdirektör vid Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • Olle Lundberg, professor i Health Equality Studies och huvudsekreterare för Forte
 • Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen, SKR
 • Joakim Palme, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet
 • Anna Nergårdh, utredare och expert inom vårdens organisering
 • Irene Wennemo, generaldirektör för Medlingsinstitutet och ordförande för Vetenskapsrådet
 • Dalia Eid, 2:e vice ordförande vid fackförbundet Vision
 • Jonas Björck, generaldirektör för Forte
 • Moderator: Mia Odabas

Läs mer om talarna »

Program 3 maj: 09:00 – 12:00

Inledning: Välfärd i kristider – vad är ett hållbart samhälle?
Panel 1: Vilka är de stora samhällsbehoven och vad behöver vi medborgare av välfärden?
Samtal: Vilka förutsättningar behöver välfärdens verksamheter och system för att fungera?
Panel 2: Hur kan en hållbar välfärd styras och organiseras, och vilken roll har forskningen?

Läs hela programmet »

Tema: Vägval för välfärden

Sverige står inför många utmaningar. Segregation och otrygghet som bland andra skola och socialtjänst försöker motverka. Ansträngd omsorg och sjukvård samtidigt som det finns stora behov av förebyggande folkhälsoarbete. Omfattande psykisk ohälsa och ett arbetsliv i snabb förändring. Dessutom rasar krig i Europa med många människor på flykt.

Hur kan vi utveckla svensk välfärd utifrån viktiga behov i dag och framöver? Vad går att förbättra för alla som arbetar med att hålla oss friska och trygga? Pandemin har inte bara satt press på trygghetssystem och verksamheter utan även visat på brister i kvalitet och styrning. Kan vi dra lärdomar av kriserna och flytta fokus från akuta problem till långsiktiga vägval – och vilken roll har forskningen i att ge oss en välfärd för alla?

Välkommen att delta i samtalen om de här viktiga frågorna på Forte Talks!

Anmäl dig till Forte Talks 2022