Hoppa till innehåll

Nyanlända barn och den svenska mottagningsstrukturen

Publikation Forte lanserade rapporten "Nyanlända barn och den svenska mottagningsstrukturen" i samband med ett seminarium under Almedalsveckan 2016. Rapporten utgör ett kunskapsbaserat underlag till den fortsatta diskussionen om hur arbetet med mottagning av unga flyktingar kan utformas framöver.

Läs mer

Nyanlända barn och den svenska mottagningsstrukturen – Röster om hösten 2015 och en kunskapsöversikt

Visa mer