Bidraget avser stöd för att genomföra konferenser med svenskt lärosäte eller vetenskaplig organisation som värd. Syftet är att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan forskare samt att bidra till att forskning sprids.

Konferensbidraget är tänkt för nationella konferenser inom Fortes områden, som genomförs i Sverige och är öppna för alla forskare inom området. Vi uppmuntrar internationella inslag som exempelvis föredragshållare, men finansierar inte internationella konferenser och kongresser via denna utlysning. Forte kan dock bidra till finansiering av nordiska konferenser inom våra ansvarsområden om mervärdet av det svenska värdskapet är tydligt.

Bidragsform och belopp

Beviljat belopp för konferensbidrag uppgår till högst 300 000 kronor. Bidraget kan sökas för ett år med tre månaders dispositionstid efter projekttiden, vilket innebär att det finns ett utrymme på totalt 15 månader att genomföra konferensen.

Vem kan söka?

Alla ansökningar skickas in via ansöknings- och granskningssystemet Prisma. Innan du påbörjar din ansökan, försäkra dig om att följande villkor är uppfyllda:

  • Du har skapat ett personligt konto i Prisma.
  • Din medelsförvaltare har ett organisationskonto i Prisma och har blivit godkänd som medelsförvaltare hos Forte. Läs mer om Fortes kriterier för godkännande av medelsförvaltare: Kriterier för medelsförvaltare hos Forte »

Tidsplan

  • Utlysningen öppnar: 19 juni 2024 kl. 10.00
  • Utlysningen stänger: 10 september 2024 kl. 14.00
  • Beslut om finansiering: 11 november 2024
  • Beslut publiceras: 12 november 2024
  • Projektstart: 1 december 2024