I denna kunskapsöversikt behandlas sambanden mellan arbetsförhållanden, psykisk ohälsa och sjukskrivning.

Psykiska problem utgör nu den dominerande andelen av långtidssjukskrivningar, efter problem i rörelseorganen. Vilka typer av psykiska problem rör det sig om och vilka faktorer på arbetsplatsen påverkar risk för sjukskrivning? Vilka faktorer påverkar återgång i arbete efter sjukskrivning? Vad vet vi redan och vilka frågor behöver ytterligare granskning?

Detta är några av de frågor som behandlas i denna kunskapsöversikt avseende sambanden mellan arbetsförhållanden, psykisk ohälsa och sjukskrivning. Regeringen gav i september 2013 i uppdrag åt forskningsrådet Forte att genomföra en kunskapsöversikt kring dessa samband, och denna skrift är ett resultat av det uppdraget.

Publikationen är en sammanfattning av den fullständiga rapporten.

Rapporten släpptes vid ett seminarium i Stockholm den 16 april 2015. På seminariet talade Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet, presenterade rapporten. Efter det följde en paneldebatt med bland andra Irene Wennemo, Statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet och Hugo Westerlund, professor och föreståndare, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet. En inspelning av seminariet finns tillgänglig på vår YouTube-kanal.