Under 2023 betalade Forte ut 871 miljoner kronor till forskning. Bidragen gick till 614 olika forskningsprojekt vid 53 olika organisationer. Vi beviljade också 1,15 miljarder kronor i bidrag till ny forskning som ska genomföras till och med år 2029.

En pressad ekonomi, social oro, krig och ett ansträngt säkerhetsläge. År 2023 har präglats av många svårigheter i såväl Sverige som i vår omvärld. Forskning inom Fortes områden, hälsa, arbetsliv och välfärd, är central för att öka vår förståelse för samhällsutvecklingen och vilka faktorer som påverkar riktningen.

Under 2023 genomförde Forte 12 utlysningar av forskningsmedel och hanterade över 1 500 ansökningar. Av dem blev 221 beviljade finansiering. Vi arrangerade också 11 seminarier om angelägna samhällsfrågor och publicerade 14 nya rapporter och skrifter.

Denna årsredovisning beskriver Fortes verksamhet för budgetåret 2023. Fler årsredovisningar hittar du på sidan ”Årsredovisningar”.