Frihet, självförtroende, samarbeten – vad betyder det att få finansiellt stöd från Forte? I filmen berättar forskarna Sofia Backåberg och Carolina Bigert om vad bidragen har betytt för dem.

När vi arbetade med vårt senaste nummer av Forte Magasin passade vi på att fråga de medverkande forskarna om allt det där runtomkring, vid sidan av forskningen och resultaten. Serien ”I huvudet på en forskare” är ett återkommande inslag i våra kanaler.

Sofia Backåberg är lektor vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap på Linnéuniversitetet. Där forskar hon bland annat om hur vården kan jobba för att öka rörelseförmågan bland äldre personer.

I filmen medverkar också Carolina Bigert, forskare på Karolinska Institutet och överläkare vid Centrum för arbets- och miljömedicin i Region Stockholm. Hon har finansiering från Forte i två olika forskningsprojekt om risker kopplat till natt- och skiftarbete.