Nyfikenhet, lyhördhet och teflon – vad är en bra forskare gjord av? I filmen berättar forskarna Karin Broberg och Lisa Guntram om vilka egenskaper de anser är viktiga i forskaryrket.

Vi ställde frågan ”Vad är viktigt för att bli en bra forskare?” till forskarna Karin Broberg och Lisa Guntram. Ta del av deras svar i filmen eller i texten här nedan.

Foto: Kennet Ruona

Karin Broberg:

”Som forskare är man alltid utsatt för granskning på olika sätt. För att bli en uthållig forskare måste man ha lite teflon i sig, det vill säga låta de återkommande dåliga beskeden – avslag på forskningsansökningar, refuserade manuskript och misslyckade experiment – snabbt rinna av.”

Karin Broberg är professor i miljömedicin vid Karolinska Institutet och Lunds universitet. Hon leder forskningsprojektet GreenMetalWaste, som du kan läsa mer om i artikeln ”Återvinningens smutsiga baksida” från Forte Magasin.

Lisa Guntram, universitetslektor vid Linköpings universitet. Foto: Susan Gollenia/Linköpings universitet

Lisa Guntram:

”Nyfikenhet. Man behöver vara nyfiken på nya saker och på olika problem som man hittar. I den forskning som jag gör är det viktigt att vara nyfiken på människors berättelser. Att vilja förstå hur människor skapar mening i sina liv och försöker begripliggöra det de har varit med om. Det är också viktigt att vara lyhörd, både för det material man jobbar med och gentemot sig själv, man kan behöva ifrågasätta sina egna antaganden.”

Lisa Guntram är universitetslektor vid Linköpings universitet och forskar om andra gradens förlossningsskador i forskningsprojektet Bristningars betydelse. Läs mer om projektet i artikeln ”Allt ser fint ut” från Forte Magasin.

Om i huvudet på en forskare

När vi jobbade med vårens nummer av Forte Magasin passade vi på att fråga de medverkande forskarna om allt det där runtomkring, vid sidan av forskningen och resultaten. ”I huvudet på en forskare” är nu ett återkommande inslag i våra kanaler.

Läs om Lisas och Karins forskning i Forte Magasin nr 2/2023 »