Träffa Forte på Bokmässan i Göteborg! Du hittar oss vid Forskartorget – Bokmässans största arena för populärvetenskap. I våra programpunkter kan du höra fem olika forskare berätta om aktuell forskning om allt ifrån förlossningsskador till fängelsestraff.

På Forskartorget presenteras de senaste forskningsrönen inom samhällsvetenskap, historia, litteratur, språk, medicin, teknik, utbildningsvetenskap och mycket mer. Forte är partner till Forskartorget 2024 och deltar med fem olika programpunkter.

Luftföroreningar – en fara för folkhälsan

Sverige är ett av de länder i världen med renast luft. Ändå beräknas luftföroreningar orsaka flera tusen förtida dödsfall varje år. Vad händer i kroppen när vi andas in smutsig luft? Hur vet vi det, vilka framsteg har gjorts och vad mer behöver göras? Forskaren Leo Stockfelt ger en introduktion till miljömedicin genom berättelsen om hälsoeffekter av luftföroreningar historiskt och i dag.

Talare: Leo Stockfelt, docent och specialistläkare i arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs Universitet
Tid: Torsdag 26 september, 13.05–13.20

70 år av könssegregering på arbetsmarknaden

Könssegregeringen på arbetsmarknaden har minskat med nästan en tredjedel sedan 1960, men det kvarstår fortfarande stora könsskillnader i valet av yrke. Det innebär bland annat en sned fördelning av makt, löner och arbetsvillkor. Presentationen beskriver trender i könssegregering efter yrke i Sverige under ett halvt sekel, i ett jämförande europeiskt perspektiv.

Talare: Karin Halldén, biträdande professor i arbetslivsvetenskap vid Mälardalens universitet och docent i sociologi vid Stockholms universitet
Tid: Fredag 27 september, 14.35–14.50

Bristningar och brister i förlossningsvården

Smärta i underlivet, inkontinens, ont vid samlag och svårigheter att springa och leka med sitt barn. Andra gradens förlossningsbristningar kan påverka stora delar av livet men det kan vara svårt att hitta rätt i vården. Normer kring vad som anses normalt och förväntas gör det svårt för vårdsökare och vårdgivare att nå varandra.

Talare: Lisa Guntram, doktor i hälsa och samhälle, Linköpings universitet
Lisa Lindén, docent i genus och teknik, Chalmers tekniska högskola
Tid: Fredag 27 september, 15.00–15.15

Tatueringar & cancer – finns det ett samband?

Omkring var femte svensk har en tatuering på kroppen. Parallellt med tatueringstrenden de senaste decennierna har antalet fall av hudcancer och cancer i lymfkörtlarna ökat. Men man vet fortfarande inte om tatueringar kan öka risken för cancer. Det försöker forskare i Lund nu ta reda på i ett forskningsprojekt som fått internationell uppmärksamhet.

Talare: Christel Nielsen, docent i epidemiologi, Lunds universitet
Tid: Lördag 28 september, 11.20–11.35

Hårdare straff – är det effektivt?

Vilket är bäst – fotboja eller fängelse? Korta eller långa fängelsestraff? Med utgångspunkt i sin forskning talar kriminologen Olof Bäckman om konsekvenser av straff – vilka påföljder som är bäst på att förhindra nya brott och vilka som tvärtom riskerar att öka risken för återfall i brottslighet.

Titel: Olof Bäckman, professor i kriminologi, Stockholms universitet
Tid: Söndag 29 september, 11.45–12.00

Mer information

Forskarkiosken

Efter varje programpunkt på Forskartorgets scen har du möjlighet att ställa frågor till presentatören. Det gör du i Forskarkiosken, alldeles intill scenen. Där kan du också bläddra i böcker och tidningar från arrangörerna.

Hela programmet

Läs mer om Forskartorget och se hela programmet på forskartorget.se.

Livesändning

Kan du inte vara på plats? Presentationerna på Forskartorget kommer att livesändas via forskartorget.se.