Ungefär en av tio högstadieelever har någon gång skickat nakenbilder på sig själv. Det kan vara riskfyllt – men är också ett sätt att utforska sin sexualitet. Nu har forskare vid Göteborgs universitet för första gången kartlagt högstadieungdomars egna erfarenheter av sexting – både positiva och negativa.

Hur vanligt är det att skicka och ta emot nakenbilder bland ungdomar på högstadiet? Vem delar man bilderna med? Vilka motiv har man för att sexta? Är det en positiv eller negativ upplevelse? I ett projekt som Forte finansierat har Carolina Lunde, docent i psykologi vid Göteborgs universitet, sökt svar på just dessa frågor.

Den 29 september deltar Carolina tillsammans med Forte på Forskartorget 2023. Forskartorget är Bokmässans största arena för populärvetenskap. Här presenteras de senaste forskningsrönen inom samhällsvetenskap, historia, litteratur, språk, medicin, teknik, utbildningsvetenskap och mycket mer.

Under 15 minuter kommer Carolina att berätta om forskningsprojektet Sexuell exponering på nätet bland unga – Erfarenheter, normer och möjliga orsaker bakom ökat risktagande. Efter presentationen har du möjlighet att ställa frågor till Forte och Carolina.

Om Forskartorget

Livesändning

Kan du inte vara på plats? Presentationerna på Forskartorget kommer att livesändas via forskartorget.se.