Den 23–24 oktober 2024 anordnas Drogfokus, Sveriges största konferens om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS). På konferensen presenteras det senaste inom kunskapsbaserat hälsofrämjande och förebyggande arbete, vård, behandling, tillgänglighetsbegränsning och brottsbekämpning. Välkommen att ta del av forskning och kunskap, delta i samtal och knyta viktiga kontakter.

Konferensen riktar sig huvudsakligen till dig som:

  • är yrkesverksam inom hälsofrämjande och förebyggande arbete, vård och behandling eller inom rättsväsendet
  • är beslutsfattare
  • arbetar i ideell sektor med engagemang inom förebyggande och hälsofrämjande frågor.

Konferensen arrangeras vartannat år och brukar ha omkring 1000 deltagare. År 2024 är Karlstads kommun värd för konferensen, som hålls på KCCC (Karlstad Congress Culture Centre). Konferensen arrangeras av flera myndigheter och organisationer inom ANDTS-området, med Forte som en av medarrangörerna.

Läs mer på Drogfokus.nu