Sverige skakas av den pågående pandemin. Krisen i dess spår har fått stora effekter för både individer och hela samhället. Många har behövt stöd av våra gemensamma skyddsnät. Hur har myndigheterna klarat påfrestningarna? Vad kan vi lära för att göra systemen mer robusta? Vilka perspektiv på pandemin ger tidigare kriser?

Välkommen den 25 maj för att diskutera de frågorna och ta del av intressanta presentationer på den digitala konferensen Ett hållbart socialförsäkringssystem i kristid – hur robusta är systemen och hur har människor påverkats?.

Ett detaljerat program finns nu för dagen. Några av de medverkande:

  • Sverker Sörlin: Historiska kriser
  • Per Molander: Kriser och ojämlikhet
  • Maria Stanfors: Jämställdhet före och efter pandemin
  • Gunnel Hensing: Effekter av Corona på sjukfrånvaron
  • Knut Røed: Norges hantering av pandemin

Dessutom deltar socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi och Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg. Den direktsända dagen avslutas med panelsamtal om lärdomar och hur vi tar oss vidare efter krisen.

Anmäl dig till konferensen

Syftet med konferensen är att sprida kunskap, stimulera till ny forskning och skapa erfarenhetsutbyte mellan akademi, praktik och policy. Vi välkomnar dig som är intresserad av konferensens frågor eller på något sätt arbetar med socialförsäkringssystemet inom exempelvis kommun, region, departement, myndighet eller som forskare.

Konferensen anordnas av Forte tillsammans med Försäkringskassan och Centralförbundet för socialt arbete (CSA). Dagen ingår i en serie med årliga forskarseminarier kring socialförsäkringen. På grund av pandemin är arrangemanget den här gången digitalt och kostnadsfritt för alla intresserade.