Fortes utlysning av gästforskarbidrag ska bidra till utveckling och lärande, samt tillföra kunskap från det internationella forskarsamhället till svensk forskning inom Fortes områden. Totalt avsätts omkring fem miljoner kronor inom utlysningen.

Bidraget ska bidra till att tillföra kunskaper från det internationella forskarsamhället till svensk forskning för att därigenom stärka forskningens kvalitet och samhällsrelevans. Ett syfte är också att främja kontakter, lärande och erfarenhetsutbyte mellan forskare i Sverige och forskare utomlands som är aktiva inom områdena hälsa, arbetsliv och välfärd.

Inriktning

Gästforskarbidrag är öppen för ansökningar inom Fortes övergripande områden: hälsa, arbetsliv och välfärd.
Läs mer om Fortes områden »

Om bidragen

Inom denna utlysning finns det möjlighet att ansöka om bidrag för såväl inresande som utresande gästforskare. Vistelsen bör vara minst en månad och högst sex månader men projekttiden kan vara upp till ett år. Beloppsnivån som går att söka är maximalt 500 000 kronor.

Bidraget avser i första hand kortare vistelser för forskningssamarbete, erfarenhetsutbyte och lärande. Det ska framgå av ansökan på vilket sätt det sökta bidraget stärker den forskning eller forskningsmiljö som ansökan gäller.

Gästforskarbidrag – inresande

Inresande gästforskare gäller forskare, verksamma vid en forskningsinstitution utanför Sverige, som ska besöka en svensk forskningsinstitution. Gästforskarbidrag inresande söks av den svenska värdinstitutionen och den person där som har huvudansvaret för gästforskarens vistelse i Sverige. Den personen företräder gästforskaren i alla kontakter med Forte.

Gästforskarbidrag – utresande

Utresande gästforskare gäller forskare verksamma vid en svensk forskningsinstitution som ska besöka en forskningsinstitution i ett annat land. Den sökande är gästforskaren själv och företräder sig själv i alla kontakter med Forte.

Tidsplan

Utlysningen öppnar: 12 juni 2024, 10.00
Utlysningen stänger: 28 augusti 2024, 14.00
Beslut publiceras: 23 oktober 2024
Projektstart: 1 december 2024