Den här veckan äger internationella veckan för Öppen tillgång: Open Access Week 2023, rum. För Forte är frågor som rör öppen tillgång till vetenskap prioriterade och vi passar därför på att lyfta pågående arbete och vikten av att omställningen går framåt. Se en intervju när Fortes huvudsekreterare Olle Lundberg förklarar vikten av öppen tillgång, ansvarsfrågor och temat för årets Open Access Week.


Film på engelska av Karolinska Institutets universitetsbibliotek

Olle Lundberg, Fortes huvudsekreterare, har länge varit aktiv i olika projekt kring öppen tillgång, till exempel inom Kungliga Biblioteket och Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). För honom är öppen vetenskap en del av vetenskapens grundläggande principer:

– Som forskare har vi mycket dialog på olika sätt, säger han. Vi diskuterar, debatterar, presenterar och får input och kritik på våra resultat. Publicering av våra resultat är också en del av denna dialog. Genom att publicera vetenskapliga resultat kan en större grupp människor ta del av våra resultat – nu och i framtiden! Det är därför inte meningsfullt att publicera resultaten bakom betalväggar, inte minst om vi tänker på saker som nyttiggörande i samhället och när resultaten kommer från offentligt finansierad forskning.

Årets tema: community over commercialisation, ligger i linje med Fortes syn på publicering med öppen tillgång. Sedan 2020 har Forte implementerat krav eller rekommendationer rörande öppen tillgång för all forskning vi beviljar, både vad gäller publicering och forskningsdata.