12 juni öppnar Fortes utlysning av gästforskarbidrag. Utlysningen ska bidra till lärande och kunskapsutbyte mellan det internationella forskarsamhället och svensk forskning inom Fortes områden.

Inriktning och syfte

Utlysningen är öppen för ansökningar inom Fortes övergripande områden: hälsa, arbetsliv och välfärd.

Syftet med gästforskarbidraget är bland annat att stimulera internationella kontakter och främja svensk forsknings internationella förankring och relevans. Särskild tonvikt läggs på att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan forskare som är aktiva inom Fortes områden.

Om bidraget

Inom denna utlysning finns det möjlighet att ansöka om bidrag för såväl inresande som utresande gästforskare. Vistelsen bör vara minst en månad och högst sex månader men projekttiden kan vara upp till ett år. Beloppsnivån som går att söka är maximalt 500 000 kronor.

Bidraget avser i första hand kortare vistelser för forskningssamarbete, erfarenhetsutbyte och lärande. Det ska framgå av ansökan på vilket sätt det sökta bidraget stärker den forskning eller forskningsmiljö som ansökan gäller.

Gästforskarbidrag: inresande

Inresande gästforskare gäller forskare, verksamma vid en forskningsinstitution utanför Sverige, som ska besöka en svensk forskningsinstitution.

Gästforskarbidrag för inresande forskare söks av den svenska värdinstitutionen och den person där som har huvudansvaret för gästforskarens vistelse i Sverige. Den personen företräder gästforskaren i alla kontakter med Forte.

Gästforskarbidrag: utresande

Utresande gästforskare gäller forskare verksamma vid en svensk forskningsinstitution som ska besöka en forskningsinstitution i ett annat land. Gästforskaren är själv huvudsökande och företräder sig själv i alla kontakter med Forte.

Tidsplan

Utlysningen öppnar: 12 juni 2024
Utlysningen stänger: 28 augusti 2024
Beslut: oktober 2024
Projektstart: december 2024

Mer information om utlysningen och ansökan kommer att publiceras när utlysningen öppnar.