I juni öppnar Forte en utlysning för nyttiggörande av forskning. En helt ny bidragsform införs, med syfte att stödja aktiviteter som ökar möjligheterna för att Forte-finansierad forskning bidrar till lösningar på utmaningar i samhället.

Forskningen inom Fortes områden är central för ett starkt och socialt hållbart samhälle, men för att kunna bidra till det behöver kunskapen komma till användning. Därför har Forte tagit initiativ till utlysningen ”Nyttiggörande 2022”, som ska bidra till att resultat från Forte-finansierad forskning kommer till nytta. Projekten ska adressera samhällsutmaningar inom Fortes huvudområden samt bidra till det svenska genomförandet av Agenda 2030.

– Vi gör redan mycket för att bidra till att forskning når ut i samhället. Nu vill vi även testa att ge forskare som fått finansiering från oss utökade möjligheter att göra aktiviteter för nyttiggörande, ta in kompetens och samverka med olika aktörer, säger Andreas Nilsson, kommunikatör på Forte som arbetar med den nya utlysningen.

Bidraget syftar till att möjliggöra aktiviteter som stärker nyttiggörandet av ett befintligt forskningsprojekt eller forskningsprogram. Utlysningen är öppen för projekt och program som fått medel genom ett antal av Fortes tidigare utlysningar.

– Det här är ny spännande satsning för Forte, och vi hoppas få in många goda idéer för hur kunskap kan komma till nytta.  Lärdomarna från arbetet kommer att tas vidare inför eventuella kommande utlysningar i samma form, eller kanske andra riktade aktiviteter för att forskning ska komma till användning, säger Staffan Arvidsson, forskningssekreterare på Forte.

Porträttfoto på Andreas Nilsson, kommunikatör
Andreas Nilsson, kommunikatör
Staffan Arvidsson, forskningssekreterare

Om bidraget

Projekttid: Högst 1 år med start 1 december 2022.
Beloppsnivå: Det finns inget maxbelopp för denna bidragsform, men ett riktmärke är 500 000 kronor. Totalt avsätter Forte 10 miljoner kronor för utlysningen.

Vi tillåter maximalt en ansökan per tidigare beviljat projekt eller program.

Vem kan söka?

Huvudsökande ska vara disputerad forskare, och huvud- eller medsökande i ett projekt eller program som beviljats finansiering i någon av följande utlysningar från Forte:

  • Ökad kunskap om äldreomsorgen 2020
  • Tillämpad välfärdsforskning 2020
  • Verksamhetsnära forskning om psykisk ohälsa 2019
  • Tillämpad välfärdsforskning 2019
  • Arbetslivets utmaningar 2019
  • Forskning om åldrande och hälsa 2019
  • Forskning om funktionsnedsättning 2018
  • Forskning om välfärdens kvalitet, organisation och processer 2018
  • Vårdforskning 2018

Tidsplan

Utlysningen öppnar: 1 juni 2022

Utlysningen stänger: 1 september 2022

Beslut: 13 oktober 2022

Projektstart: 1 december 2022

Mer information om utlysningen och instruktioner för att ansöka publiceras i samband med att utlysningen öppnar.