Fortes utlysning av etableringsbidrag ska främja forskarmobilitet och syftar till att stödja kompetens- och karriärutveckling för juniora forskare. Totalt avsätts omkring 100 miljoner kronor för åren 2025–2027. Etableringsbidraget utlyses årligen och 2024 öppnar utlysningen 23 januari.

Utlysningen av etableringsbidrag är öppen för ansökningar inom Fortes områden hälsa, arbetsliv och välfärd. Bidraget är riktat mot forskare i början av sin karriär, med syftet att främja etablering och självständighet inom forskningen.

Om bidraget

Du som är forskare i början av din karriär kan ansöka om etableringsbidrag för att driva ett eget forskningsprojekt på upp till tre år. Till skillnad från postdokbidraget, som avsåg ett schablonbelopp för en heltidstjänst, kan du anpassa såväl budget som din aktivitetsgrad i projektet när du söker etableringsbidrag. Bidraget kan sökas för två eller tre år. Maximalt belopp som kan sökas är 3,75 miljoner kronor för treåriga projekt och 2,5 miljoner kronor för tvååriga projekt, och din lön likväl aktivitetsgrad i projektet ska vara minst 50 procent av heltid. Observera att maxbeloppet inkluderar så kallade indirekta kostnader (OH). 

Att tänka på

Den flexibla bidragsformen gör att du kan kombinera ditt bidrag med deltagande i andra projekt, med undervisning eller annat arbete. Finansieringen från får dock enbart användas för att finansiera det sökta projektet. Du söker ensam, utan medverkande forskare, men en mindre del av budgeten kan också användas för att avlöna stödpersonal, såsom doktorand eller exempelvis statistiker.

Projektet kan genomföras vid en svensk organisation eller lärosäte, eller hos en organisation i ett annat land. Observera dock att du måste vara anställd av en godkänd medelsförvaltare i Sverige.

För projekt som ska genomföras utomlands tillämpar Forte URA-avtalet. Läs mer om merkostnadstillägg vid utlandstjänstgöring hos Arbetsgivarguiden Utlandsstationering med URA (arbetsgivarverket.se). Observera att Forte inte betalar så kallat medföljandetillägg.

Behörighet

Du kan ansöka om etableringsbidrag upp till tre år efter att du avlagt din doktorsexamen, räknat från utlysningens stängningsdatum. I vissa fall finns möjlighet att söka dispens från detta krav, till exempel om du varit föräldraledig eller sjukskriven. Läs mer om avräkningsbar tid och godkända anledningar till dispens på sidan Vem kan söka bidrag?

Förutsättningar för att ansöka

För att söka ett etableringsbidrag måste du vara knuten till en godkänd medelsförvaltare. Är du inresande forskare är det därför viktigt att du i god tid etablerar nödvändiga kontakter för att säkra att medelsförvaltaren kan ta emot dig och ditt projekt. Detsamma gäller om du planerar för att genomföra projektet utomlands. Den svenska medelsförvaltaren måste då ställa upp och administrera projektet, och vid ansökan måste du kunna lämna in intyg från och uppgifter om din tänkta värdinstitution. Läs mer om Fortes generella bidragsvillkor »

Tidsplan

Årliga utlysningen av etableringsbidrag öppnar 23 januari 2024, och stänger 21 mars. Bidragsbeslut fattas i oktober. Projektperioden påbörjas den 1 januari 2025.
Mer information om utlysningen kommer efter årsskiftet.