Forskning i korthet: Förskolans roll för att främja psykisk hälsa

En bra förskola gynnar barns sociala, kognitiva och språkliga utveckling och bidrar till psykiskt välbefinnande. Barn som gått i förskola med hög kvalitet lyckas bättre i skolan, har … Fortsätt läsa Forskning i korthet: Förskolans roll för att främja psykisk hälsa