Forte och Medicinska forskningsrådet i Sydafrika (the South African Medical Research Council, SAMRC) inbjuder svenska och sydafrikanska forskare att söka medel för samarbetsprojekt.

Utlysningen gäller två prioriterade forskningsområden:

  1. Ojämlikhet i hälsa
  2. Hälsosystem och policyfrågor kring hälsosystem

Utlysningen avser ansökningar för bidrag för projekt upp till tre år. Bidrag kan sökas för projekt inom tre olika kategorier med olika budgetnivåer:

Ansökningar (en gemensam per projekt) ska skrivas på engelska i ett särskilt formulär och skickas till SAMRC. I kategori 1 och 2 ska minst en svensk och en sydafrikansk forskare stå som huvudsökande på en gemensam ansökan. I kategori 3 behöver inte ett upparbetat samarbete finnas vid ansökningstillfället, utan det första året är avsett för att etablera/vidareutveckla ett nytt samarbete. I kategori 3 kan alltså en ansökan med huvudsökande från bara ett av länderna skickas in. För kategori 3 kommer en uppföljningsutlysning 2017 för dem som beviljas planeringsbidrag 2016 och vill vara med och konkurrera om projektbidrag för år 2 och 3. Läs mer i utlysningstexten.

Tidplan för utlysningen:

DelmomentDatum
1. Publicering av utlysningen15 januari 2016
2. Sista dag för ansökan29 februari 2016
(kl. 23:00 svensk tid)
3. Granskning av ansökningar1 mars – 9 juni 2016
4. Bidragsbeslut och besked till sökandeomkring den 10 juni 2016
5. Bidragsöverenskommelser undertecknadejuli 2016
6. Projektstartjuli-augusti 2016

 

Läs mer:

Fullständig utlysningstext (på engelska)
SAMRC:s annonsering med länk till ansökningsformuläret
Kompletterande ansökningsinformation (2016-01-22)