Forskningsprogrammet Vinnvård utlyser bidrag till fyra nya fellows som ges möjlighet att producera ny forskning, utveckla sitt ledarskap och omsätta forskningserfarenheter till praktik och därmed förbättra vård och omsorg.

Vinnvård är ett forskningsprogram som finansieras av Forte, Vinnova, Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Målsättningen är att inom vård och omsorg utveckla kunskap, kapacitet, ledarskap och vilja till förändring, som alla är nödvändiga komponenter för att skapa verkliga och varaktiga förbättringar. Därför startades Vinnvård Fellows.

Vinnvård kommer att ge bidrag till fyra välmeriterade forskare som ges möjlighet att producera ny forskning, utveckla sitt ledarskap och omsätta forskningserfarenheter till praktik och därmed förbättra vård och omsorg. Bidraget är på 1,5 miljoner kronor per fellow fördelat på 500 000 kronor per år i tre år, vilket motsvarar en anställning på 50-60 procent. En grundtanke är att vi gärna ser att sökande delar sin tid mellan att bedriva forskning och att vara yrkesverksam inom den sociala omsorgen eller hälso- och sjukvården.

Ansökningar kommer att hanteras i Fortes ansökningssystem Prisma. Utlysningen är öppen för att ta emot ansökningar från den 17 april klockan 12.00 till och med den 3 juni klockan 12.00.

Ansökningarna bedöms av en beredningspanel som är internationell. Därför måste hela ansökan skrivas på engelska.

Mer information om utlysningen

På Vinnvårds webbplats finns mer information och länkar till utlysningstexten både på svenska och engelska.

Läs mer om utlysningen på Vinnvårds webbplats »

Ansök i Prisma

Ansökningar kommer att hanteras i ansökningssystemet Prisma. Utlysningen är öppen för att ta emot ansökningar från den 17 april klockan 12.00 till och med den 3 juni klockan 12.00.

Till Prisma »

För mer information och hjälp med Prisma, se Prismas inloggningssida https://prisma.research.se/. Vid tekniska problem klicka på ”Kontakt” eller ”Kontakta supporten” och fyll i särskilt formulär där.