Tillsammans med the Indian Council for Medical Research (ICMR) utlyser Forte medel för samarbetsprojekt om åldrande och hälsa. Utlysningen är öppen för gemensamma ansökningar från forskargrupper i Sverige och Indien.

Målet med utlysningen är att främja tvärvetenskaplig, innovativ och praktiknära forskning om åldrande och hälsa. Ansökningar ska vara inriktade på ett av utlysningens två teman: innovativa studier om tekniska hjälpmedel, eller modeller för hembaserad vård och omsorg. Utlysningen är öppen för forskningsprojekt om 2–3 år, och maximalt kommer 4 projekt att beviljas medel.

Vem kan få bidrag?

Ansökningar måste gälla samarbetsprojekt mellan svenska och indiska forskare, och inkludera projektledare (huvudsökande) från båda länder.

  • Sverige-baserade huvudsökande måste lägst ha en doktorsexamen och vara verksam vid ett svenskt universitet, en svensk högskola eller hos en annan organisation som Forte godkänt som medelsförvaltare.
  • Indien-baserade huvudsökande måste ha fast anställning vid en indisk medicinsk högskola (medical college), forskningsinstitut eller universitet.

Bidragsbelopp

Varje projektledare måste lämna in en separat budget till sin respektive finansiär. De sökta beloppen behöver inte vara av jämförbar storlek i Sverige och Indien.

  • Sverige-baserade huvudsökande kan ansöka om maximalt 3 MSEK för hela projektlängden.
  • Indien-baserade huvudsökande kan ansöka om maximalt 70 lakhs för hela projektlängden.

Tidplan

Utlysningen öppnar i Prisma – 26 september 2016
Sista dag för ansökan – 12 januari 2017 (i Prisma: 17:00 CET, i ICMR:s ansökningssystem: 17:00 IST)
Ansökande informeras om bidragsbeslut – 18 april 2017