I den här utlysningen kan du ansöka om deltagande i sommarskolan ”Summer Program in Aging 2021” (SPA 2021) på temat longitudinella studier om åldrande. Denna utlysning är ett samarbete mellan the Canadian Institutes of Health Research (CIHR) – Institute of Aging och Forte. Forte finansierar anmälningsavgiften.

Syftet med sommarskolan SPA 2021 är att ge doktorander och postdoktorer som är intresserade av forskning om longitudinella studier om åldrande, en avancerad utbildning som korsar discipliner, institutioner och geografi. Sommarskolan möjliggör också nätverkande och karriärutveckling för juniora forskare. Sommarskolan hålls på engelska.

I denna utlysning kommer Forte kunna bevilja fyra deltagare som får delta i SPA 2021.

Tid och plats

SPA 2021 kommer att vara en virtuell sommarskola från den 2 maj – 14 maj 2021. Programmet förväntas genomföras i form av sex stycken 5-timmarspass, med möjlighet till ytterligare tid för socialt nätverkande med andra deltagare. Det är obligatorisk närvaro på alla de sex 5-timmarspassen. På grund av tidsskillnaden mellan Kanada och Sverige kommer passen att hållas under sena eftermiddagar och kvällar svensk tid. Ett slutgiltigt program kommer att finnas närmare start.

Vem kan söka?

Sökande ska vara doktorand eller postdok och bedriva forskning med relevans för temat på SPA 2021: longitudinella studier om åldrande. Även doktorander som inte ännu är registrerade kan komma ifråga i mån av plats, förutsatt att sommarprogrammets inriktning är av hög relevans för ett planerat doktorandprojekt. Forskningen ska också ligga inom Fortes ansvarsområden hälsa, arbetsliv och välfärd. För att komma i fråga för deltagande får den sökande inte ha deltagit i sommarskolan vid tidigare tillfällen.