Forte öppnar nu möjligheten att ansöka om deltagande på 2017 års ”The CIHR Institute of Aging Summer Program in Aging” (SPA 2017) på temat fysisk aktivitet och åldrande. Denna utlysning är ett samarbete mellan the Canadian Institutes of Health Research (CIHR) – Institute of Aging och Forte. Forte står för kostnaden för sommarskola, logi och resa.

Syftet med sommarskolan SPA 2017 är att ge doktorander, andra studenter samt postdoktorer intresserade av forskning om fysisk aktivitet och åldrande, en avancerad utbildning som korsar discipliner, institutioner och geografi. Sommarskolan möjliggör också nätverkande och karriärutveckling för juniora forskare och studenter. Vi möjliggör också för mer seniora forskare att delta som mentorer. Sommarskolan hålls på engelska.

Sommarskolan SPA 2017 behandlar:

  • Grundläggande principer och nya insikter om effekterna av fysisk aktivitet på åldrande
  • Inverkan av fysisk aktivitet på åldrande i olika målgrupper
  • Karriärutveckling – från teori till praktik

Fullständiga anvisningar och mer information om sommarskolan hittar du i det bifogade dokumentet ”Mer information om utlysningen” nedan.

Utlysningen i korthet


Maximalt antal som kan beviljas: 4 st deltagare, 2 st mentorer

Vem kan sökaSom deltagare: Masterstudenter, doktorander och postdoktorer med koppling till fysisk aktivitet och åldrande. Som mentor: Docent eller forskare med motsvarande erfarenhet, med koppling till fysisk aktivitet och åldrande.

Tidpunkt för SPA 2017: 14 – 19 maj 2017

Var: Montreal, Kanada

Deadline att skicka in ansökan: 7 februari 2017 kl. 23.59 CET

Beslut om vilka som beviljas: 3 april 2017