Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Sida genomför en riktad satsning på forskning om hållbarhet och resiliens. Du kan ansöka om bidrag på upp till 2 miljoner kronor per år i 1-3 år.

Klimat- och miljöförändringar drabbar befolkningar i låginkomstländer hårt. Konsekvenserna är allvarliga när extrema väderförhållanden ändras och förlust av biodiversitet och andra hot mot samhällen, människor och ekosystem tilltar. Forskning om resiliens och hållbarhet som bidrar till att förstå dessa risker och effekter och hur de kan hanteras är därför av största vikt.

Syftet med bidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Forskningen ska röra hållbarhet och resiliens i förhållande till klimat- och miljöförändringar i ett fattigdomsperspektiv. Demokrati, välfärd, konflikter, mänskliga rättigheter och jämställdhet kan vara viktiga aspekter.

Minst en forskare från ett låginkomst- eller lägre medelinkomstland ska medverka.

Mer information om utlysningen samt instruktioner för att ansöka hittar du på Vetenskapsrådets webbplats, vr.se.