Den årliga öppna utlysningen för postdok-bidrag 2018 är nu öppen för ansökningar. Vi välkomnar alla typer av ansökningar inom Fortes övergripande ansvarsområden hälsa, arbetsliv och välfärd.

Postdok-bidrag är en bidragsform som ska ge forskare som nyligen avlagt sin doktorsexamen möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär. Bidraget delas ut för 2 år och ska motsvara en heltidslön.

Utlysningen i korthet


Typ av bidrag: Postdok-bidrag

Bidragstid: 2 år

Projektstart: 1 januari 2019

Vem kan söka: Den som har avlagt doktorsexamen mellan den 1 januari 2016 och 1 februari 2018

Bidragsbelopp:  800 000 kr per år i två år

Utlysningen stänger: 1 februari 2018 kl. 14.00

Bidragsbeslut: 1 oktober 2018

Mer information om utlysningen och hur du går till väga för att ansöka hittar du i de bifogade filerna nedan.

Observera! Den 19 december korrigerade Forte felskrivningar gällande teckenbegränsningar i dokumentet ”Instruktioner till ansökningsformuläret i Prisma”. Har du använt en äldre version av dokumentet, observera att de teckenbegränsningar som anges i Prisma är de korrekta.