Forte utlyser postdok-bidrag en gång om året i syfte att främja forskare i början av sina karriärer. Utlysningen för postdok-bidrag 2017 är nu öppen för ansökningar inom Fortes övergripande ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd.

Utlysningen i korthet


Typ av bidrag: Postdok-bidrag

Bidragstid: 2 år

Projektstart: 1 jan 2018

Vem kan söka: Den som har avlagt doktorsexamen mellan den 1 januari 2015 och 1 februari 2017

Budgetram:  800 000 kr per år i två år

Utlysningen stänger: 1 feb 2017 kl. 17.00

Bidragsbeslut: I slutet av september

Postdok-bidrag är en bidragsform som ska ge forskare som nyligen avlagt sin doktorsexamen möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär. Bidraget delas ut för 2 år och ska motsvara en heltidslön. Nytt för i år är att du är behörig att söka postdok-bidrag under två år efter doktorsexamen.

Mer information om utlysningen och hur du går till väga för att ansöka hittar du i de bifogade filerna nedan.