Forte utlyser postdoc-bidrag en gång om året. Syftet är att ge yngre, nydisputerade forskare möjlighet att i nära anslutning till doktorsexamen fortsätta sin forskarkarriär.

Den som får ett postdoc-bidrag kan fritt utveckla sin forskning inom det område som utstakats i forskningsplanen. För postdoc-bidrag är du ensam sökande, dvs du kan inte bjuda in medverkande.

De bedömningskriterier som styr urvalet i samtliga steg är följande:

  • Vetenskaplig kvalitet på avhandlingen och eventuella andra vetenskapliga arbeten
  • Det planerade forskningsprojektets genomförbarhet och vetenskapliga kvalitet
  • Det planerade forskningsprojektets relevans för Fortes ansvarsområde och för samhällets behov
  • Den sökandes kompetens att genomföra den föreslagna forskningen
  • Projektets genus- och mångfaldsperspektiv
  • Projektets planer för kommunikation- och samverkan